Vi  

har  

i  

C3M  

IvS,  

som  

er  

en  

nystartet  

iværksættervirksomhed,  

brug  

for  

unge  

talenter  

uddannede  

eller  

ej,

bare  

du  

har  

gnisten,  

og  

kompetencen.  

Vi  

er  

et  

nystartet  

firma  

pr.  

1.  

juli  

2016.  

Vi  

er  

i  

dag  

et  

team  

på  

9  

med-

lemmer.  

Vi  

er  

fordelt  

i  

alle  

aldersgrupper  

fra  

18  

år  

og  

op  

til  

64  

år.  

C3M  

IvS  

er  

en  

IT  

produktionsvirksomhed,

der  

producerer  

hjemmesider  

efter  

en  

ny  

process,  

vi  

producerer  

Smartphone  

APPs  

og  

andre  

mindre  

IT

relaterede  

opgaver  

for  

tredje  

parts  

kunder.  

Vi  

hoster  

også  

vores  

kunders  

og  

vores  

egen  

hjemmesider  

i

søsterselskabet

Adidibau.dk

. Produktion er for at have en glidende og kontinuerlig drift i C3M IvS.

C3M IvS har selv tre egne projekter:

Trustguiden

Lokalguiden

MMM-Nettet

De er alle separaret ud i selvstændige selskaber underlagt C3M IvS.

Trustguiden  

er  

en  

guide  

for  

konsumermarkedet  

baseret  

på  

varer  

og  

services  

på  

det  

danske  

marked.  

Her

bliver   

alle   

varer   

og   

services   

udsat   

for   

omtale   

(kritik),   

undersøgelser,   

anmeldelser   

osv.   

af   

en   

dommer-

kommité bestånde af

Forbrugeren - Trustguidens Redaktion - Producenten

.

Lokalguiden

  

er  

en  

APP  

beregnet  

for  

alle  

i  

Danmark  

men  

især  

turisterne,  

da  

APPen  

bliver  

flersproglig.  

Den

er  

GPS  

styret,  

men  

kan  

betjenes  

manuelt  

på  

de  

lokale  

områder,  

man  

ønsker  

oplysninger  

om.  

Den  

er  

koblet

op  

imod  

tredje  

parts  

databaser  

for  

indhentninger  

af  

data.  

Den  

vil  

også  

kunne  

findes  

i  

en  

PC  

udgave  

via

MMM-Nettets  

brugerflade.  

Lokalguiden  

har  

selvfølgelig  

integreret  

Trustguidens  

APP  

version  

(valgbart),  

når

den er tilgængelig.

MMM-Nettet

   

er   

fremtidens   

løsning   

på   

Internettets   

bagsider.   

Det   

er   

et   

meget   

innovativt   

netværk

base

c3m.dk

ret  

på  

den  

nyeste  

netværkstekologi,  

vi  

kender  

i  

dag  

og  

bliver  

det  

mest  

innovative  

netværk  

på  

markedet

internationalt. Der er meget store visioner med dette netværk. Visionerne er et EU netværk.

TRUSTGUIDEN Den optimale konsumerguide for forbrugeren. Det er en blanding af Trustpilot, annoncer, bladet Tænk, avisers og magasiners test af produkter samt en redaktion, der annoncerer nye produkter, gennemgår VIP brugeres anmeldelser/klager af produkter på det danske marked

C3M TEAMET

C3M   IvS   består   i   dag   af   “halvfrivillige”   udviklere.   Det   vil   sige,   at   C3M   IvS   ikke   har   en   driftskapital   til   styring   af   driften   anden   ved   at   udføre   opgaver   for   tredjepart kunder. Alle hos C3M har forskellige ønsker i, hvad de vil med deres deltagelse. Derfor har C3M IvS lavet følgende aflønninger: Påtage sig opgaver for tredjepart, hvor man bliver aflønnet på de enkelte og betalende opgaver ved aflevering af den færdige opgave til kunden. Påtage   sig   opgaver,   der   omhandler   de   projekter   (Trustguiden,   Lokalguiden   og   MMM-Nettet)   underlagt   C3M   IvS.   Her   akkumulerer   ens   timer   og resultater som udmunder i delvis lønudbetaling og delvis medejeroptioner i C3M IvS ved kapitaltilførsel. Den sidste model er ren opsparing til medejer optioner. Det     er     klart     at     de     tre     modeller     giver     forskellige     point     til medejeroptioner,     således     at     den     sidste     model     giver     størst ejerandele i C3M IvS og dertilhørende underselskaber. Det   skal   også   kunne   honoreres   ved,   at   man   kan   fortsætte   i   et   fast forhold      til      C3M      IvS      og/eller      underselskaberne      efter      endt uddannelse.   Evt.   praktikplads   under   uddannelsen   kan   også   komme i be-tragtning. Vi   forventer   at   du   kan   se   mulighederne   i   de   tre   projekter   (de   binder hinanden   sammen),   kan   se   dine   kompetencer   og   indsats   komme projekterne   til   gode,   og   at   du   kan   se   dine   egne   fremtidsmuligheder i   organisationen.   Er   din   interesse   udelukkende   at   tjene   penge   her og   nu,   er   det   nok   ikke   lige   noget   for   dig.   Men   du   kan   selvfølgelig tjene   lidt   afhængig   af,   hvad   du   vil   arbejde   med,   men   det   skal   være lysten   og   entuiasmen,   der   driver   dig.   Du   skal   selvfølge   også   have den   nødvendige   selvdiciplin   og   være   samarbejdsvillig,   da   vi   skal fungere   som   et   effektivt   og   innovativt   team.   Det   er   muligt   at   arbejde   hjemmefra   ens   PC,   men   vi   mødes   3-4   gange   om   måneden   i   fælles   møder.   Vi   mødes   typist   i Vester   Voldgade   83.   Når   der   er   tilført   kapital,   flytter   vi   i   nye   velegnede   lokaler,   og   det   kommer   til   at   ligge   på   Amager.   Da   vi   kommer   til   at   arbejde   med   internationale virksomheder, vil vi ligge tæt på lufthavnen, da flere rejser til udlandet vil komme på tale. Hvis   det   har   din   interesse,   og   du   har   nogle   spørgsmål,   kan   du   ringe   til   Morten   Dybro    på   51   29   21   66 .   Du   kan   også   skrive   til   os:   kontakt@c3m.dk .   Nederst   på   denne side   findes   der   en   formular,   som   du   har   som   en   tredje   mulighed.   Når   vi   har   fået   tilmeldt   et   vis   antal   kandidater,   laver   vi   et   fællesmøde   med   de   interesserede,   hvor   vi præsenterer   projekterne   mere   personligt   og   detaljeret.   Dette   møde   eller   præsentation   vil   foregå   på   en   hverdag   uden   for   normal   arbejdsitdi   i   Vester   Voldgade   (bag ved Rådhuset), hvor vi under mødet/præsentationen nyder en forfriskning. Vi ser frem til at høre fra dig.
KAPITALTILFØRSEL C3M IvS er i konstante forhandlinger med at få tilført kapital fra det frie og private kapitalmarked. I øjeblikket er der 6 private investorer, som C3M IvS er i forhandlinger med. Nordens største bank er ligeledes med i disse forhandlinger, da de vil bidrage med andel af det som de(n) private investor(er) skyder ind i C3M IvS som supplement. Det skal siges, at C3M IvS bliver konverteret fra IvS til ApS eller A/S i det samme øjeblik den tilførte kapital er i selskabet.
STATUS: C3M IvS Der skal ikke tilføres kapital til C3M, da det kører uden behov for kapitaltilførsel. Der produceres hjemmesider løbende. Trustguiden Der skal tilføres ca. 2 mio. DKK til dette projekt. Der mangle ca. 40% af produktionen i at være færdig. En demo er færdig i løbet af september måned. De fleste af pengene skal bruges til markedsføring. En drift forventes klar til december. Lokalguiden Her skal der tilføres lidt mindre end hos Trustguiden, da der ikke ligger nogen plan for markedsføringen af dette projekt. Her mangler der ca 60% af produktionen, før denne er færdig til Beta test. Herefter skal der forhandles om partnere til denne APP. Fra tilførsel af nødvendig kapital er APPen klar til foråret 2017. MMM-Nettet Dette er den sværeste opgave, men samtidig det mest indbrigende projekt, når det gælder indtjening på sigt. Her skal der tilføres store summer i flere etaper, men det gælder her som i alle projekterne, at ROI ligger inden for 24 måneder. Her mangler vi ca. 70% af arbejdet. Det tager ca 12 måneder at have en betaversion klar. Der arbejdes på et testnet selv om kapitalen endnu ikke er i hus. Det gælder for alle tre projekter, at designet og handlingsplan, at det er hele arkitekturen er fastlagt, så det er ren produktion og forhandlinger med interessenter, der mangler.    
LOKALGUIDEN & CityFind En APP, der guider brugeren rundt i det lokale miljø med alle de oplysninger der omhandler lokalområden han befinder sig i. Det er også muligt at slå andre byområder op manuelt, som man evt. vil besøge eller feriere i. Den er også en del af MMM-Nettets services på Desktop PC og tablets. MMM-NETTET En ny brugerplatform for “Nettet”. Denne løsning kan på grund af den ny netværksteknologi og MMM-Nettets struktur, garantere brugeren det mest driftssikre, brugervenlige og sikre netværk for den private bruger. Et must for de ældre, der er gidsler i det nuværende kringlede system.
C3M IvS er i forhandlinger med følgende virksomheder angående samarbejde:
Kontakt os Du kan ringe, sende en mail eller udfylde formularen herunder. Hvad sker der så? Når der er henvendt sig et tilstrækkelige antal kompetente personer, vil vi skrive til jer og opgive to eller tre datoer for en fysisk fremvisning i Vester Voldgade 83. Lige bag ved Rådhuset i centrum af København.

Model foto

C3M IvS Vester Voldgade 83 DK-1552 København V Mob. +45 61 51 42 86 Tlf.    +45 32 12 42 86 Fax   +45 32 11 42 86 Cvr: 37 57 78 71
Du kan også sende en mail:

C3M TEAMET

C3M   IvS   består   i   dag   af   “halvfrivillige”   udviklere. Det   vil   sige,   at   C3M   IvS   ikke   har   en   driftskapital   til styring   af   driften   anden   ved   at   udføre   opgaver   for tredjepart   kunder.   Alle   hos   C3M   har   forskellige ønsker   i,   hvad   de   vil   med   deres   deltagelse.   Derfor har C3M IvS lavet følgende aflønninger: Påtage   sig   opgaver   for   tredjepart,   hvor man    bliver    aflønnet    på    de    enkelte    og betalende   opgaver   ved   aflevering   af   den færdige opgave til kunden. Påtage    sig    opgaver,    der    omhandler    de projekter    (Trustguiden,    Lokalguiden    og MMM-Nettet)    underlagt    C3M    IvS.    Her akkumulerer     ens     timer     og     resultater som   udmunder   i   delvis   lønudbetaling   og delvis    medejeroptioner    i    C3M    IvS    ved kapitaltilførsel. Den    sidste    model    er    ren    opsparing    til medejer optioner. Det   er   klart   at   de   tre   modeller   giver   forskellige point   til   medejeroptioner,   således   at   den   sidste model     giver     størst     ejerandele     i     C3M     IvS     og dertilhørende underselskaber. Det   skal   også   kunne   honoreres   ved,   at   man   kan fortsætte    i    et    fast    forhold    til    C3M    IvS    og/eller underselskaberne    efter    endt    uddannelse.    Evt. praktikplads      under      uddannelsen      kan      også komme i be-tragtning. Vi   forventer   at   du   kan   se   mulighederne   i   de   tre projekter   (de   binder   hinanden   sammen),   kan   se dine   kompetencer   og   indsats   komme   projekterne til      gode,      og      at      du      kan      se      dine      egne fremtidsmuligheder     i     organisationen.     Er     din interesse   udelukkende   at   tjene   penge   her   og   nu, er   det   nok   ikke   lige   noget   for   dig.   Men   du   kan selvfølgelig    tjene    lidt    afhængig    af,    hvad    du    vil arbejde     med,     men     det     skal     være     lysten     og entuiasmen,   der   driver   dig.   Du   skal   selvfølge   også have     den     nødvendige     selvdiciplin     og     være samarbejdsvillig,     da     vi     skal     fungere     som     et effektivt    og    innovativt    team.    Det    er    muligt    at arbejde    hjemmefra    ens    PC,    men    vi    mødes    3-4 gange    om    måneden    i    fælles    møder.    Vi    mødes typist    i    Vester    Voldgade    83.    Når    der    er    tilført kapital,   flytter   vi   i   nye   velegnede   lokaler,   og   det kommer   til   at   ligge   på   Amager.   Da   vi   kommer   til at   arbejde   med   internationale   virksomheder,   vil   vi ligge     tæt     på     lufthavnen,     da     flere     rejser     til udlandet vil komme på tale. Hvis    det    har    din    interesse,    og    du    har    nogle spørgsmål,    kan    du    ringe    til    Morten    Dybro     på                  51     29     21     66 .     Du     kan     også     skrive     til     os: kontakt@c3m.dk .   Nederst   på   denne   side   findes der    en    formular,    som    du    har    som    en    tredje mulighed.    Når    vi    har    fået    tilmeldt    et    vis    antal kandidater,     laver     vi     et     fællesmøde     med     de interesserede,    hvor    vi    præsenterer    projekterne mere   personligt   og   detaljeret.   Dette   møde   eller præsentation   vil   foregå   på   en   hverdag   uden   for normal    arbejdsitdi    i    Vester    Voldgade    (bag    ved Rådhuset),   hvor   vi   under   mødet/præsentationen nyder en forfriskning. Vi ser frem til at høre fra dig.
KAPITALTILFØRSEL C3M IvS er i konstante forhandlinger med at få tilført kapital fra det frie og private kapitalmarked. I øjeblikket er der 6 private investorer, som C3M IvS er i forhandlinger med. Nordens største bank er ligeledes med i disse forhandlinger, da de vil bidrage med andel af det som de(n) private investor(er) skyder ind i C3M IvS som supplement. Det skal siges, at C3M IvS bliver konverteret fra IvS til ApS eller A/S i det samme øjeblik den tilførte kapital er i selskabet.
STATUS: C3M IvS Der skal ikke tilføres kapital til C3M, da det kører uden behov for kapitaltilførsel. Der produceres hjemmesider løbende. Trustguiden Der skal tilføres ca. 2 mio. DKK til dette projekt. Der mangle ca. 40% af produktionen i at være færdig. En demo er færdig i løbet af september måned. De fleste af pengene skal bruges til markedsføring. En drift forventes klar til december. Lokalguiden Her skal der tilføres lidt mindre end hos Trustguiden, da der ikke ligger nogen plan for markedsføringen af dette projekt. Her mangler der ca 60% af produktionen, før denne er færdig til Beta test. Herefter skal der forhandles om partnere til denne APP. Fra tilførsel af nødvendig kapital er APPen klar til foråret 2017. MMM-Nettet Dette er den sværeste opgave, men samtidig det mest indbrigende projekt, når det gælder indtjening på sigt. Her skal der tilføres store summer i flere etaper, men det gælder her som i alle projekterne, at ROI ligger inden for 24 måneder. Her mangler vi ca. 70% af arbejdet. Det tager ca 12 måneder at have en betaversion klar. Der arbejdes på et testnet selv om kapitalen endnu ikke er i hus. Det gælder for alle tre projekter, at designet og handlingsplan, at det er hele arkitekturen er fastlagt, så det er ren produktion og forhandlinger med interessenter, der mangler.    
TRUSTGUIDEN Den optimale konsumerguide for forbrugeren. Det er en blanding af Trustpilot, annoncer, bladet Tænk, avisers og magasiners test af produkter samt en redaktion, der annoncerer nye produkter, gennemgår VIP brugeres anmeldelser/klager af produkter på det danske marked LOKALGUIDEN & CityFind En APP, der guider brugeren rundt i det lokale miljø med alle de oplysninger der omhandler lokalområden han befinder sig i. Det er også muligt at slå andre byområder op manuelt, som man evt. vil besøge eller feriere i. Den er også en del af MMM-Nettets services på Desktop PC og tablets. MMM-NETTET En ny brugerplatform for “Nettet”. Denne løsning kan på grund af den ny netværksteknologi og MMM-Nettets struktur, garantere brugeren det mest driftssikre, brugervenlige og sikre netværk for den private bruger. Et must for de ældre, der er gidsler i det nuværende kringlede system.

Vi  

har  

i  

C3M  

IvS,  

som  

er  

en  

nystar-

tet   

iværksættervirksomhed,   

brug

for  

unge  

talenter  

uddannede  

eller

ej,   

bare   

du   

har   

gnisten,   

og   

kom-

petencen.  

Vi  

er  

et  

nystartet  

firma

pr.  

1.  

juli  

2016.  

Vi  

er  

i  

dag  

et  

team  

9  

medlemmer.  

Vi  

er  

fordelt  

i  

alle

aldersgrupper  

fra  

18  

år  

og  

op  

til  

64

år.  

C3M  

IvS  

er  

en  

IT  

produktions-

virksomhed,  

der  

producerer  

hjem-

mesider   

efter   

en   

ny   

process,   

vi

producerer  

Smart-phone  

APPs  

og

andre    

mindre    

IT    

relaterede    

op-

gaver   

for   

tredje   

parts   

kunder.   

Vi

hoster    

også    

vores    

kunders    

og

vores  

egen  

hjemmesider  

i  

søster-

selskabet   

C3M   

Hosting.   

Produk-

tion  

er  

for  

at  

have  

en  

glidende  

og

kontinuerlig drift i C3M IvS.

C3M  

IvS  

har  

selv  

fire  

egne  

projek-

ter:

Trustguiden

Lokalguiden

CityFind

MMM-Nettet

De  

er  

alle  

separaret  

ud  

i  

selvstæn-

dige selskaber underlagt C3M IvS.

Trustguiden er en guide for kon-

sumermarkedet baseret på varer

og services på det danske marked.

Her bliver alle varer og services

udsat for omtale (kritik), under-

søgelser, anmeldelser osv. af en

dommerkommité bestånde af:

Forbrugeren

Trustguidens Redaktion

Producenten

Lokalguiden   

er   

en   

APP   

beregnet

for   

alle   

i   

Danmark   

men   

især   

for

turisterne,   

da   

APPen   

bliver   

fler-

sproglig.  

Den  

er  

GPS  

styret,  

men

kan  

betjenes  

manuelt  

på  

de  

lokale

områder,  

man  

ønsker  

oplysninger

om.  

Den  

er  

koblet  

op  

imod  

tredje

parts  

databaser  

for  

indhentninger

af  

data.  

Den  

vil  

også  

kunne  

findes  

i

en   

PC   

udgave   

via   

MMM-Nettets

brugerflade.  

Lokalguiden  

har  

selv-

følgelig     

integreret     

Trustguidens

APP  

version  

(valgbart),  

når  

den  

er

tilgængelig.

CityFind er en kombineret web og APP service for Android, iPhone og MMM-Nettet.

MMM-Nettet    

er    

fremtidens    

løs-

ning  

på  

Internettets  

bagsider.  

Det

er   

et   

meget   

innovativt   

netværk

baseret   

på   

den   

nyeste   

netværks-

tekologi,  

vi  

kender  

i  

dag  

og  

bliver

det   

mest   

innovative   

netværk   

markedet    

internationalt.    

Der    

er

meget   

store   

visioner   

med   

dette

netværk.

Visionerne er et EU netværk.

Modelfoto
Kontaktformularen findes kun i Desktopudgaven, men send os en mail: eller ring:
VI SØGER SKJULTE TALENTER Har du noget, du brænder for og måske har valgt din uddannelse derefter….. eller har du en drøm…. mere                  Læs
kontakt@c3m.dk
+45 51 29 21 66